Jeden z nejznámějších základních testů validity webových stránek.