Mapa Exekucí je projekt neziskové organizace „Otevřená společnost, o.p.s.. Lze se zorientovat kde jsou lidé exekucemi nejvíce postiženi. V případě, že máte nějaký produkt, který může předcházet, nebo řeší exekuce, nebo s tím spojené věci, lze se strategicky zaměřit na tyto lokality.